Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan dan Pelatihan

PENDIDIKAN KADER ULAMA INTERNASIONAL MASJID ISTIQLAL (PKUMI)

VISI

Menjadi lembaga pendidikan ulama bertaraf internasional, melahirkan ulama yang menguasai keilmuan islam klasik dan kntemporer, berpandangan moderat, berakhlak mulia dan siap menjadi rujukan umat islam lokal, nasional dan internasional

MISI

  1. Membentuk kader ulama yang menguasai khazanah islam klasik dari berbagai bidang
  2. Membentuk kader ulama yang berwawasan ilmu pengetahuan modern sehingga mampu menjawab persoalan-persoalan umat kontemporer
  3. Membentuk kader ulama yang menguasai bahasa sumber dan bahasa asing agar menjadi rujukan secara internasional
  4. Melahirkan kader ulama yang berpandangan moderat, berakhlak mulia sehingga menjadi perekat bagi semua golongan. 
Share :